Vår integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Den träder i kraft 25 maj 2018 och syftar till att stärka dataskyddet för personer inom EU.

Vi på Lövsta Future Challenge är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in namn, adress, telefonnummer, e-postadress när du anmäler dig till våra tävlingar och har endast tillgång till personuppgifter som du själv har tillhandahållit.

Personuppgifterna behövs för vår administration.

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i cookies och loggfiler. Denna information är helt anonymiserad för oss.
Personuppgifter behandlas av ett fåtal personer på Lövsta Future Challenge och våra rutiner skyddar dina uppgifter mot exempelvis obehörig åtkomst. Du kan när som helst höra av dig till oss för att få ut de uppgifter vi har sparade om dig, ändra dem om de är felaktiga och självklart få dem bortplockade helt och hållet.

Läs vår integritetspolicy här.