Så klimatkompenserar vi

Ända sedan starten av Lövsta Future Challenge har miljöarbetet haft en central roll. En stor del av ridsportens klimatpåverkan består av transporter, som till exempel till och från tävlingar och transporter av foder, spån och liknande. Därför har vi valt att klimatkompensera för transporter, både i dressyren och i hoppningen.

I Lövsta Future Challenge Dressage klimatkompenserar vi för alla resor som de tävlande ekipagen gör till och från kvaltävlingarna och finalen. Dessutom klimatkompenserar vi även för domarnas resor. Fram till och med 2018 har vi klimatkompenserat för 366 ton koldioxid. Det motsvarar att brygga cirka 7 miljoner kannor kaffe eller att köra 32 varv runt jorden i en medelstor bil.

Vi samarbetar med företaget ZeroMission som hjälper oss med uträkningarna och hur vi ska investera vår klimatkompensation. Vi investerar dels i trädplanteringsprojekt i Uganda, dels i projektet Solvatten, som är en svensk uppfinning för vattenrening genom solenergi. Till och med 2018 har Lövsta Future Challenge Dressage bidragit med 41 enheter Solvatten och över 220 träd.

För Lövsta Future Challenge Jumping är upplägget något annorlunda. Här klimatkompenserar vi för finalekipagens resor till och från finalerna i Göteborg och Gothenburg Horse Show. Från och med 2017 kompenserar vi även för vinnande U25-ekipaget samt vinnande Unga Hästar-ekipaget under ett helt år! Pengarna investeras i en satsning på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart skogsbruk i Mexico, som syftar till att bevara molnregnskogen och att utbilda bönderna i hållbart jord-och skogsbruk.
Hittills har det blivit 71 ton koldioxid som investerats i Mexico.

Under 2019 investerades det i ZeroMissions klimatprojekt ”Pastures, Conversation, Climate Action” där nomadsamhällen får ekonomisk ersättning genom att aktivt delta i restaurering av betesmarker. Utöver klimatnytta bidrar projektet till att stärka den biologiska mångfalden och till att förbättra nomadfolkets möjligheter att fortsätta leva av djur och natur.

Läs mer om projekten här:
www.solvatten.se
www.zeromission.se/klimatkompensera/projekt/scolelte