Vinnare av Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset kan delas ut till initiativ, organisationer, personer eller företag men även till produkter och tjänster som kan bidra till en positiv förändring och en hållbar ridsport och hästnäring.

2021 gick priset till Lurbo Ridklubb, med motiveringen

I fyra år har Lurbo Ridklubb arbetat aktivt för att skapa en hållbar verksamhet för både hästar och människor. Genom samarbete med länsstyrelse, kommun, engagerad ledning, miljögrupp och en fantastisk ungdomssektion har de energieffektiviserat, förbättrat dagvattenhanteringen, optimerat källsorteringen samt infört åtgärder för att minska näringsläckaget. De har tagit ett helhetsgrepp om social hållbarhet och deras värdegrund Lurbo Fairness hjälper dem att ta hand om varandra och ridklubbens hästar. Lurbo Ridklubb söker nyfiket efter kunskap och deras innerliga vilja att göra skillnad gör dem till en sann inspiratör och god förebild för andra ridklubbar och hästgårdar.

HÄR kan du läsa mer om Lurbo Ridklubb.

2020 gick priset till Julmyra Horsecenter, med motiveringen

I 9 år har Julmyra Horsecenter arbetat aktivt med olika förbättringar för att minska näringsläckaget från hästgödslet. Genom sitt samarbete med myndigheter, gårdar och stallar är Julmyra Horsecenter ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag. Genom att delta på seminarier och ta emot studiebesök delar de med sig av värdefulla erfarenheter, lärdomar och goda exempel till andra i hästnäringen. Tillsammans kan vi kraftsamla för att lösa gödselutmaningen. I den ambitionen är Julmyra Horsecenter ett viktigt lok.

HÄR kan du läsa mer om Julmyra Horsecenter.

2019 gick priset till Malmö Civila Ryttareförening, med motiveringen:

”I nästan 20 år så har Malmö Civila Rytttareförening arbetat för att stallet ska vara en öppen och inkluderande plats för alla. Genom samarbete med kommunen, engagerad ledning och fantastiska klubbmedlemmar finns idag en kostnadsfri öppen verksamhet fyra dagar i veckan för alla som längtar efter att komma nära hästen, utmana sig själva och lära sig mer. Deras öppna och välkomnande verksamhet är inte bara viktigt för de unga som söker sig dit utan är lika värdefullt för befintliga medlemmar och föräldrar och ger nya relationer och perspektiv.”

HÄR kan du läsa mer om Malmö Civila Ryttareförening.

2018 gick priset till Stall Kvickstorp, med motiveringen:

”Årets pris tilldelades Stall Kvickstorp för en bevattningslösning där de utnyttjade regnvattnet från ridhustaket som samlades upp i tankar och sedan kunde användas för att vattna ridhusunderlaget. Att lösa bevattning av ridbanor och ridhus är ett gissel för många hästanläggningar. Med en liten budget och uppfinningsrikedom hittade årets pristagare av Lövsta Future Challenges miljöpris, Stall Kvickstorp, en fiffig lösning som utnyttjar regnvatten som resurs.”

HÄR kan du läsa mer om det.

2017 gick priset till Smedstad Ridcenter, med motiveringen:

 ”Vi valde Smedstad Ridcenter eftersom de har ett väl sammanhållet hållbarhetstänk, med fokus både på miljö och social hållbarhet. Att se hur bra det kan bli när kommunen verkligen satsar och de som står för driften lägger ribban högt är inspirerande. Att man dessutom hittat samarbetesmöjligheter med Linköpings Universitet är också spännande.”, säger Alexandra Mörner, initiativtagare till Lövsta Future Challenge Jumping och den som lett juryn till Hållbarhetspriset i sitt arbete. ” 

HÄR kan du läsa mer om Smedstad Ridcenter.

2016 gick priset till Borås Grand Prix Gina Tricot, med motiveringen

Vinnaren av Lövsta Future Challenges hållbarhetspris 2016 går till en organisation som var tidigt ute med att göra hållbarhet till en del av sina kärnvärden. De bedriver ett systematiskt och långsiktigt arbete och tar in hållbarhet i alla delar. Dessutom har de etablerat ett fruktbart samarbete med sin huvudpartner och tillsammans gör de hållbarhet till en ledstjärna.” 

HÄR kan du läsa mer om Borås Grand Prix Gina Tricot.