Lövsta Future Challenge vill inspirera fler att arbeta med hållbarhet!

Lövsta Future Challenge har som vision att vara den katalysator som sätter fart på hållbarhetsarbetet inom hästnäringen i Sverige. Vi utmanar, stöttar och sprider kunskap för att möta morgondagens förutsättningar för hästhållning och tävlande redan idag. Vår vision är att svensk hästnäring skall vara den världsledande förebilden inom hållbar hästhållning. LFC ska påverka arrangörer, tävlande, publik och övriga viktiga aktörer inom sporten mot en mer hållbar hästnäring.

Med hållbarhet menar vi sånt som en lång tid framöver skapar bättre förutsättningar för planeten och allt som lever här men som samtidigt är ekonomiskt gångbart. För att vi ska kunna leva väl tillsammans i framtiden behöver vi säkerställa att vi inte överskrider planetens gränser, arbeta för tillit mellan oss människor, respektera mänskliga rättigheter och ta väl hand om våra husdjur.

Vi bidrar bland annat genom att klimatkompensera resor till och från tävlingarna i både hoppning och dressyr. Tillsammans med våra arrangörer arbetar vi med att skapa hållbarare tävlingsevenemang och våra profilplagg som ryttarna får är valda med hänsyn till miljö. Vi verkar också för att sprida kunskap och gott horsemanship. Varje år delar Lövsta Future Challenge ut ett Hållbarhetspris som syftar till att lyfta fram, premiera och sprida goda ideer.

På de här sidorna hittar du mer information om hållbarhetsarbetet inom Lövsta Future Challenge.

Vill du göra ridsporten mer hållbar?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi ta ett kliv framåt mot ett mer klimatmässigt hållbart samhälle – där ju ridsporten är en naturlig del. Funderar du på hur ni skulle kunna bli mer miljövänliga i ditt stall? Då har vi några enkla tips.

  • Byt till grön el. Idag erbjuder de flesta elleverantörer grön el till sina kunder. Ju fler som blir intresserade av grön el desto större chans att elbolagen satsar på utveckling av klimatmässigt hållbar el.
  • Byt till lågenergilampor i stall och ridhus och använd gärna rörelsedetektorer t ex på toaletter så att lamporna bara tänds när de behövs. På dagtid behövs kanske inte alla ridhuslampor, utan det kan räcka med att varannan rad tänds.
  • Samåk till tävlingar. Facebook är ett fantastiskt forum för att organisera samåkning till exempelvis tävlingar.
  • Återvinn hästskor. Det blir ganska mycket hästskor under ett år. Se till att de går till metallåtervinning – men kolla med återvinningsföretaget att de faktiskt återvinns i Sverige och inte skeppas t ex till Asien.
  • Köp lokalproducerat foder för att få ner transporterna.
  • Fråga alltid efter hållbara produkter när du köper ditt foder eller utrustning. Större efterfrågan driver utvecklingen framåt.
  • Ta hand om gödseln. Hästgödsel innehåller mängder av näringsämnen och det allra bästa är om gödseln kan användas som jordförbättringsmedel. Har du ett litet stall kanske det kan finnas avsättning för gödseln hos villaägare eller koloniträdgårdar i närheten? Tänk på att halm och torv är de miljömässigt bästa strömedlen medan spån kräver lång mellanlagring innan det kan användas som jordförbättring.
  • Hälsa är en viktig del av hållbarhet. Försök att påverka ditt stall eller din ridskola att erbjuda hälsosam mat och fika för det blir ofta långa dagar i stallet och under tävling.
  • Starta upp projekt som skapar större sammanhållning och gör stallet till en välkomnande plats för alla.